Εκπαίδευση & Εργασία

  1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτωνwww.minedu.gov.gr Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδεία στην Ελλάδα.
  2. Εργοδότες Ελλάδαςwww.ergodotis.gr Εκπαιδευτικά και εργασιακά νέα, πληροφορίες για αγορά εργασίας, αγγελίες θέσεων εργασίας και συμβουλές στην αναζήτηση εργασίας.
  3. Διά Βίου Μάθησηwww.diavioumathisi.gr Η ιστοσελίδα αυτή προωθεί τη διά βίου μάθηση και παρέχει πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες επιμόρφωσης.
  4. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Ταμείο (ΕΚΤ)www.espa.gr Η ιστοσελίδα του ΕΚΤ παρέχει πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες επιμόρφωσης με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  5. Επιμορφωτικός Οδηγός Ελληνικών Πανεπιστημίωνwww.greekuniversities.gr Πληροφορίες για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών και τις διαθέσιμες επιμορφωτικές ευκαιρίες.
  6. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδαwww.minedu.gov.gr/higher-education Πληροφορίες για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών.
  7. Υπηρεσία Ανεύρεσης Εργασίας (ΟΑΕΔ)www.oaed.gr Η επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας και επιμορφωτικά προγράμματα.
  8. Σταδιοδρομία.grwww.stadiodromia.gr Μια πλατφόρμα για την κατεύθυνση σταδιοδρομίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  9. ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣwww.diapanepistimia.gr Πληροφορίες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στην