Κράτος & Οργανισμοί

  1. Διαύγειαwww.diavgeia.gov.gr Επίσημη πλατφόρμα διαφάνειας για τη δημόσια διοίκηση.
  2. Ελληνική Δημοκρατίαwww.hellenicparliament.gr Επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  3. Υπουργείο Εξωτερικώνwww.mfa.gr Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
  4. Εθνική Στατιστική Αρχήwww.statistics.gr Στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις για την Ελληνική οικονομία.
  5. Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκηwww.nlg.gr Πληροφορίες και υπηρεσίες της Εθνικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
  6. Δίκτυο Κοινωνικής Ασφάλισηςwww.idika.gr Πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα.
  7. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτωνwww.minedu.gov.gr Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
  8. Εθνική Αρχή Διαφάνειαςwww.transparency.gr Αναφορές και πληροφορίες για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
  9. Δημόσιος Σιδηρόδρομοςwww.trainose.gr Πληροφορίες για τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην Ελλάδα.
  10. Υπηρεσία Υδάτωνwww.eydap.gr Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας.