Πληροφορική & Διαδίκτυο

  1. Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΠΑ)www.ekpaa.gr Το επίσημο κέντρο για την πληροφορική και τις επικοινωνίες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  2. Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)www.kedivim.gr Στόχος του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.
  3. Ελληνικό Κέντρο Υπολογιστών και Δίκτυων (ΕΚΥΔΕ)www.grnet.gr Πληροφορίες για το ΕΚΥΔΕ και τις υπηρεσίες δικτύου.
  4. Πύλη του Ελληνικού Διαδικτύουwww.internet.gr Νέα και πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό διαδίκτυο.
  5. Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΠΤ)www.eept.gr Η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΠΤ που προωθεί την πληροφορική στην Ελλάδα.
  6. Διαδικτυακό Εγχειρίδιο Ελληνικού Διαδικτύουwww.internet.gr/greek-internet-handbook Πληροφορίες και εγχειρίδιο για το ελληνικό διαδίκτυο.
  7. Πληροφορική Onlinewww.pliroforiki.gr Ειδήσεις και άρθρα σχετικά με την πληροφορική και την τεχνολογία.
  8. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης)www.teicrete.gr Επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης με πληροφορίες για τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
  9. TechIt.grwww.techit.gr Νέα και αναλύσεις σχετικά με την τεχνολογία και την πληροφορική.
  10. Ελεύθερο Λογισμικό / Ανοικτός Κώδικας Ελλάδαςwww.hellug.gr Πληροφορίες και πόροι σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό και τον ανοικτό κώδικα στην Ελλάδα.